hrvatski jezikClear Cookie - decide language by browser settings

Markers of inflammation in different clinical fenotype groups of patients with chronic graft versus host disease

Zelić Kerep, Ana; Sabol, Ivan; Desnica, Lana; Lelas, Antonela; Babić, Antonija; Kurić, Lejla; Perić, Zinaida; Duraković, Nadira; Serventi Seiwerth, Ranka; Batinić, Drago; Kusec, Vesna; Vrhovac, Radovan; Pavletić, Steven Živko; Pulanić, Dražen (2020) Markers of inflammation in different clinical fenotype groups of patients with chronic graft versus host disease. In: 8. hrvatski kongres hematologa. Zagreb, Hrvatski Liječnički Zbor, pp. 74-75 .

| Request a personal copy from author | Request a personal copy from author

Abstract

Cilj: Prema prijedlogu Cooke i suradnika (BBMT, 2017) kliničke manifestacije kronične bolesti presatka pro-tiv primatelja (engl. chronic graft versus host disease – cGVHD) mogu se grupirati ovisno o dominantnom fenotipu (infl amatorni i sklerotični) te sukladno tome imaju i distinktne podležeće patofi ziološke procese. Cilj ovog istraživanja jest ispitati odražavaju li laboratorijski pokazatelji infl amacije koje koristimo u svakodnevnoj kliničkoj praksi imunološke procese pojedinog fenotipa.Metode: Pedeset sedam bolesnika (78 uzoraka) liječenih alogeničnom transplantacijom krvotvornih matič-nih stanica (aloTKMS), obrađeno je u Multidisciplinarnom cGVHD timu u KBC Zagreb (4/2017. – 12/2019., HRZZ projekt IP-2016-06-8046), od kojih je u 46 potvrđen cGVHD, a preostalih 11 su bile kontrole (bolesnici nakon aloTKMS a bez cGVHD-a). Prema kliničkim manifestacijama, bolesnici su razvrstani su u infl amatorni (n=16), sklerotični (n=15) i mješoviti fenotip (n=15) cGVHD-a (prilagođeno prema Cooke i sur., BBMT, 2017). Bolesnici s istovremenim sklerotičnim i infl amatornim manifestacijama su miješovitog fenotipa. Laboratorijska obrada je uključila pokazatelje infl amacije povezane s cGVHD-om (Grković i sur. Leukemia, 2011).Rezultati: U cGVHD skupini je medijan dobi 47 godina, 59% je bilo ženskog spola ; 71% liječeno je zbog AML/MDS/ALL, a 47% bolesnika u trenutku pregleda nije primalo imunosupresivnu terapiju. Nije bilo značajne razlike prema dobi, spolu i imunosupresiji među fenotipskim skupinama cGVHD-a. Ukupni leukociti (p=0, 003), monociti (p=0, 016), neutrofi li (p=0, 007), eozinofi li (p=0, 007) i trombociti (p=0, 018) bili su statistički značajno viši u cGVHD skupini nego u kontrola, dok razlike u navedenim pokazateljima nisu nađene između fenotipskih skupina cGVHD-a. Nije bilo razlike u bazofi lima, limfocitima, albuminu i ukupnim proteinima, komplementu, te sedimentaciji eritrocita između cGVHD skupina kao niti u odnosu na kontrolnu skupinu. Feritin je bio stati-stički značajno snižen u sklerotičnoj skupini (p=0, 005), kao i u odnosu na kontrole, dok je CRP neočekivano bio značajno najniži u infl amatornom obliku cGVHD-a (medijan 2, 1 mg/L vs. miješoviti 4, 9 mg/L i sklerotični 5, 4 mg/L ; kontrola 7, 3 mg/L, p=0, 013). Osjetljivost (78, 3% AUC) i specifi čnost (65, 9% AUC) prema CRP-u su nedo-statne za diskriminaciju cGVHD-a i ne-cGVHD-a, kao i između fenotipskih skupina cGVHD-a.Zaključak: Ispitivani laboratorijski pokazatelji infl amacije u našem istraživanju nisu se pokazali dostatnim za diskriminaciju različitih kliničkih fenotipskih skupina cGVHD-a te su potrebna daljnja istraživanja specifi č-nih biomarkera za pojedini fenotip

Item Type: Conference or workshop item published in conference proceedings (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: chronic graft vs host disease; biomarkers; inflammation markers; clinical phenotypes; inflammatory fenotype; sclerotic fenotype
Subjects: BIOMEDICINE AND HEALTHCARE > Clinical Medical Sciences
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE > Clinical Medical Sciences > Clinical Immunology
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE > Clinical Medical Sciences > Oncology
Divisions: Division of Molecular Medicine
Depositing User: Ivan Sabol
Date Deposited: 13 Apr 2021 07:56
URI: http://fulir.irb.hr/id/eprint/6377

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font
Accessibility