hrvatski jezikClear Cookie - decide language by browser settings

A review of activities and achievements Of the project Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isotope methods

Krajcar Bronić, Ines (2018) A review of activities and achievements Of the project Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isotope methods. In: Krajcar Bronić, Ines, (ed.) Final Workshop - Završna radionica, Zbornik sažetaka, HRZZ-IP-2013-11-1623 REQUENCRIM. Zagreb, Institut Ruđer Bošković, pp. 7-9 .

[img]
Preview
PDF (prošireni sažetak u zborniku) - Published Version - article
Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
PDF (prezentacija - predavanje) - Archival copy - presentation
Download (2MB) | Preview

Abstract

Hrvatska zauzima položaj između istočnog i zapadnog mediteranskog bazena, kao i između centralne Europe i Mediterana u kojima prevladavaju različiti klimatski sustavi. Dinarski krš prekriva polovicu teritorija Hrvatske i obiluje različitim karbonatnim sedimentima koji su se pokazali dobrim arhivima paleookolišnih i paleoklimatskih uvjeta. Za rekonstrukciju klime i okoliša u prošlosti na osnovi zapisa u karbonatnim arhivima potrebno je provesti kompleksno interdisciplinarno istraživanje. Različiti karbonatni sedimenti kao što su sige, sedre, sedimenti u krškim jezerima i morski algni vijenci pružaju neizmjerne mogućnosti za takva istraživanja, pod uvjetom da znamo „pročitati“ zapise sačuvane u njima. Primjena izotopnih metoda nam upravo to i omogućuje. Ovaj projekt je pokrenut upravo s ciljem odgonetavanja izotopnih zapisa u različitim karbonatnim sedimentima Dinarskog krša iz raznih klimatskih zona. U planiranje projektnih aktivnosti uključile su se tri istraživačke grupe na poticaj dr. sc. Nade Horvatinčić s Instituta Ruđer Bošković: Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti Zavoda za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Geografski odsjek i Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru. Projekt je predložen za financiranje Hrvatskoj zakladi za znanost (HRZZ) tijekom natječaja za istraživačke projekte raspisanog u studenom 2013. godine. Odobren je za financiranje u iznosu od 1 milijun kuna ravnomjerno raspoređenom kroz 4 godine s početkom 1. rujna 2014. godine. Voditeljica projekta je od početka projekta do 15.12.2016. bila dr. sc. Nada Horvatinčić, a nakon umirovljenja postala je vanjska suradnica projekta. Voditeljstvo projekta preuzela je dr. sc. Ines Krajcar Bronić (uz suglasnost HRZZ). Odobreno je i produljenje trajanja projekta za 3 mjeseca, do 30. studenog 2018. Popis suradnika na projektu dan je u posebnom prilogu. Istraživanja su podijeljena u nekoliko radnih paketa, od kojih su se 3 odnosila na istraživanje specifičnih karbonatnih sedimenata: 1. Reconstruction of paleoevnironmental/paleoclimate settings from the speleothem, 2. Reconstruction of paleoevnironmental/paleoclimate settings from freshwater carbonates (lake sediments and tufa), 3. Relative sea-level changes reconstruction from algal rims, a za svaki je zadužena jedna grupa suradnika. Radni paket 4 obuhvatio je sintezu rezultata i zajedničku interpretaciju odnosno korelaciju zapisa iz različitih karbonatnih arhiva, Paket 5 obuhvaća diseminaciju i suradnju, te paket 6 koordinaciju i praćenje provođenja projekta. Aktivnosti su se provodile u skladu s radnim i financijskim planom, a ponekad su bile potrebne manje izmjene plana, što je HRZZ s razumijevanjem prihvaćala i odobravala. U projektu su proučavane sige iz tri špilje u različitim klimatskim područjima, jezerski sediment iz Plitvičkih jezera, sedra s područja rijeke Zrmanje, te algni vijenci s nekoliko lokacija duž hrvatske obale Jadranskog mora. U istraživanju su primijenjene sljedeće izotopne metode: omjeri stabilnih izotopa 13C/12C i 18O/16O u karbonatnim sedimentima (uobičajeno se izražavaju kao δ13C i δ18O vrijednosti), omjeri izotopa 2H/1H i 18O/16O u vodi (δ2H i δ18O), radioaktivni izotop 14C i izotopi radioaktivnog niza U-Th. Pri tome stabilni izotopi daju informacije o okolišnim uvjetima u prošlosti, varijaciji temperature, bioprodukciji u jezerima, te ukazuju na porijeklo ugljika i mehanizme taloženja karbonata, dok se radioaktivni izotopi koriste za određivanje starosti karbonatnih sedimenata, kako bi se informacije dobivene drugim metodama postavile na vremensku skalu. Izotopni sastav ugljika (13C i 14C) u sustavu atmosfera – voda – bilje – sediment daje također informacije o ciklusu ugljika i procesima koji se odvijaju unutar navedenog sustava, a time i o okolišnim uvjetima koji su na njih utjecali. Istraživanja vezana uz sige uključivala su: praćenje okolišnih uvjeta (temperatura, relativna vlažnost) u tri špilje, sakupljali su se mjesečni uzorci oborina u blizini špilja i prokapnica u špiljama, izmjeren je izotopni sastav oborina i prokapnice (δ2H i δ18O vrijednosti) te su sakupljeni su uzorci stalagmita i recentnog kalcita. U poduzorcima siga izmjeren je sadržaj stabilnih izotopa (δ13C i δ18O vrijednosti) te provedena analiza izotopa 14C te izotopa uranija i torija. O ovom dijelu istraživanja govorit će Maša Surić, Robert Lončarić i Nina Lončar. Istraživanja sedre i jezerskog sedimenta nastavila su se na dugogodišnja istraživanja karbonatnih sedimenata na Plitvičkim jezerima. Za izotopne analize korištene su jezgre jezerskog sedimenta iz Prošćanskog jezera i jezera Kaluđerovac. Rezultate tih istraživanja predstavit će Nada Horvatinčić. Na području Plitvičkih jezera i Zrmanje sakupljene su mahovine iz vodnih sustava i određen je izotopni sastav ugljika (a14C i δ13C). O rezultatima istraživanja mahovina govorit će Andreja Sironić. Istraživanja sedre proširena su na područje rijeke Zrmanje s pritokom Krupom, gdje su praćeni fizikalno-kemijski parametri vode na nekoliko lokacija duž toka rijeka u 4 sezone kako bi se odredili uvjeti taloženja sedre, i usporedili s onima na području Plitvičkih jezera. Određen je i izotopni sastav ugljika (a14C i δ13C) u otopljenom anorganskom ugljiku (DIC) u Zrmanji i Krupi. Sakupljeni su uzorci recentne sedre iz toka rijeke, te stare sedre izvan sadašnjeg toka. Određena je starost sedre metodom 14C i pokazalo se da se najvećim dijelom radi o holocenskim sedrama, a pronađene i starije sedre gotovo na granici 14C metode, o čemu će detaljnije izvijestiti Jadranka Barešić. O istraživanju sedrene barijere Gazin kuk na Zrmanji govorit će Iva Veverec. Istraživanja algnih vijenaca koje gradi alga Lithophyllum byssoides duž istočne obale Jadranskog mora uključivalo je izviđanje novih bioloških i geomorfoloških markera, monitoring algnih vijenaca, određivanje morfologije, uzorkovanje za određivanje starosti (14C metoda) i sadržaja stabilnih izotopa (δ13C i δ18O), te povezivanje izotopnog sastava s morfološkim karakteristikama i okolišnim uvjetima tijekom kasnog Holocena, odnosno posljednjih 2000 godina. O praćenju stanja algnih vijenaca i zaključcima govorit će Tatjana Bakran-Petricioli. Tijekom istraživanja algnih vijenaca ustanovljeno je da marinski rezervoar efekt (MRE), odnosno tzv. početna aktivnost 14C u morskim karbonatima, nije dovoljno poznat za područje Jadrana, a neophodan je za preciznije određivanje starosti algi i pravilnu interpretaciju dobivenih rezultata. Stoga je velik dio aktivnosti na projektu posvećen upravo određivanju marinskog efekta rezervoara 14C, što će detaljnije prikazati Sanja Faivre. Važan dio ovog projekta su diseminacijske aktivnosti. Popis svih radova pridruženih projektu HRZZ-IP-2013-11-1623 dan je u posebnom prilogu. Projekt je vrlo složen i opsežan, zbog obimnog terenskog rada i sakupljanja uzoraka često na nepristupačnim lokacijama, velikog broja zahtjevnih analiza koje se dijelom provode u Hrvatskoj (npr. 14C analize), a dijelom u inozemstvu (npr. datiranje U-Th metodom, određivanje sadržaja stabilnih izotopa), i složene i dugotrajne obrade podataka odnosno njihovo međusobno povezivanje radi pravilne interpretacije. Zbog toga broj objavljenih radova u časopisima visokog čimbenika utjecaja (IF, Impact Factor) nije jako velik – objavljeno je 5 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima. Mnogobrojni novi radovi su ili u postupku recenzije ili gotovo završeni, a dobiveni rezultati su bogata osnova za još nekoliko publikacija. Međutim, suradnici su predstavili svoje rezultate na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, te je tako objavljen jedan cjeloviti rad u Zborniku radova, 40 sažetaka u zbornicima skupova, te nekoliko (neobjavljenih) predavanja na sveučilištima ili skupovima. Između ostalog, suradnici su prezentirali radove na International Radiocarbon Conference (2 rada na 2 konferencije), International Karstological School u Postojni (8 radova na 4 skupa), Radiocarbon and Diet Conference (1 rad), Radiocarbon in Environment (2 rada), 8th International Climate Change: The Karst Record (KR8) conference (2 rada), Regional INQUA symposium (3 rada), 9th International Conference on Geomorphology (2 rada). Posebno treba istaknuti Isotope Workshop XIII of the European Society for Isotope Research (ESIR) u Zadru, 20.-24.9.2015., na kojem je održana posebna poludnevna radionica posvećena projektu REQUENCRIM, na kojoj je prezentirano 8 radova s rezultatima prve dvije godine istraživanja. Planirano je da Iva Veverec izradi doktorski rad pod naslovom „Geomorfološka obilježja naslaga sedre srednjeg toka rijeke Zrmanje“, mentori Sanja Faivre i Nenad Buzjak. Prijavljena je i izrada jednog diplomskog rada: Lukrecija Sršen: Monitoring okolišnih uvjeta u špilji Modrič (mentor: R. Lončarić, komentor: M. Surić) na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru, u kojem bi se koristili dijelovi istraživanja ovog projekta. Suradnici su održali 5 radnih sastanaka (2.9.2014., 26.3.2015., 12.2.2016., 27.1.2017. i 23.11.2017.) na kojima se raspravljalo o provedenim istraživanjima, dobivenim rezultatima i planovima za sljedeću godinu istraživanja, kao i drugim relevantnim temama. Otvorena je internetska stranica projekta https://www.irb.hr/requencrim. Projekt ima svoju stranicu na portalu ResearchGate https://www.researchgate.net/project/Reconstruction-of-the-Quaternary-environment-in-Croatia-using-isotope-methods-REQUENCRIM, koja je posjećena 271 put i ima 27 pratitelja (stanje 19.11.2018.).

Item Type: Conference or workshop item published in conference proceedings (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: project REQUENCRIM; workshop; quaternary; isotope methods; review of the project; achievements; Croatia; karst
Subjects: NATURAL SCIENCES > Interdisciplinary Natural Sciences
Divisions: Division of Experimental Physics
Projects:
Project titleProject leaderProject codeProject type
Rekonstrukcija okoliša u Hrvatskoj tijekom kvartara primjenom izotopnih metoda-REQUENCRIMNada HorvatinčićIP-2013-11-1623HRZZ
Depositing User: Ines Krajcar Bronić
Date Deposited: 04 Dec 2018 13:25
URI: http://fulir.irb.hr/id/eprint/4369

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font
Accessibility